Controllers kunnen het verschil maken in de maatschappelijke sector

Wat wordt de bijdrage van onze organisatie aan de maatschappij? Wat wordt de inzet? Wanneer succesvol? Waar sturen we op? Zijn we op koers? Zo niet, wat zijn alternatieve scenario's?

Bij deze vragen van directie en MT gaat het het hart van een Controller sneller kloppen.           
Voor wie?

Controllers met sector expertise

Wij zijn gespecialiseerd in de sectoren zorg, onderwijs, woningcorporaties, zorg, lokale overheid en non profit organisaties.

In de zorg

Balans tussen goede zorg en een gezonde bedrijfsvoering

Het valt niet mee voor zorgorganisaties de balans te vinden tussen enerzijds goede zorg voor hun cliënten en anderzijds een gezond bedrijfseconomisch perspectief. De behoefte aan zorg neemt toe, personeel in schaars, loonkosten nemen flink toe. Zorgorganisaties worden (haast) gedwongen aan de aanbod- en kwaliteitknop te draaien.

Waar liggen kansen en mogelijkheden?
In het onderwijs

Het besturen van een onderwijsinstelling is topsport geworden

Het principe van leermeester op leerling is niet zoveel verandert, de context echter wel. De maatschappij is complexer geworden. Er komen leerlingen en studenten uit andere landen, naast inhoudelijke ontwikkeling is er ook behoefte aan persoonlijke begeleiding en individuele leerlijnen waardoor de rol van de docent verandert.

Hoe kun je als Controller het management ondersteunen zodat zij zoveel mogelijk bezig kunnen zijn met docenten/leerlingen/studenten? Zonder het gevoel te hebben om als dweilploeg te fungeren. Want dat werkt niet. It takes 2 to tango.
Woningcorporaties

Het is van belang dat het management goede keuzes maakt

Woningcorporaties zijn een belangrijke maatschappelijke partner voor grote opgaven in ons land; betaalbare woningen voor iedereen en verduurzaming van het woningaanbod. Geen ABC-tje gezien de complexe context.  

Van Controllers wordt verwacht dat zij daarom meer toekomstgericht en integraal advies geven. Dit terwijl rapportage en verantwoording veel tijd vergt van Controllers.

Waar liggen de mogelijkheden om de verplichte nummers zo efficiënt mogelijk te organiseren en om directie en management te helpen om afgewogen en goede beslissingen te laten nemen?
Lokale overheid

Ravijnjaar 2026

Betaalbare en goede zorg, energietransitie, goed onderwijs voor iedereen, leefbaarheid en meer betaalbare woningen, de lokale overheid is partij in alle maatschappelijke thema’s in Nederland. Steeds meer taken zijn door de centrale overheid lokaal neergelegd. Toch dreigt in 2026 een ravijnjaar'. Dan belanden gemeenten namelijk tussen het oude financiële systeem, dat in 2025 afloopt, en het nieuwe dat per 2027 van kracht wordt. Zij lopen hier gezamenlijk ruim 3 miljard euro door mis, waardoor hun begrotingen onder grote druk komen te staan.

Alle hens aan dek voor Controllers. Om met scherpe inzichten en goede adviezen hun directies bij te staan om goede beslissingen te nemen.

Neem het aan van anderen

Lees hier hoe klanten Controlyse ervaren.

"Controlyse snapt snel de vraagstelling en weet daar vlot op te acteren door de juiste kandidaat voor te dragen tegen een acceptabel tarief."

Jaap de Bruin

Voorzitter Raad van Bestuur - Stichting Prisma
“Mijn uitdaging was het vinden van een allround Controller. Controlyse begreep wat wij met dit allround Control profiel bedoelden, daagde ons uit om daarin te prioriteren en wist goed uit te leggen hoe de kandidaten die zij voorstelden zich tegenover het ideaal plaatje verhielden.”

Steven van Gestel

Strat. HR Partner - Stichting Meer Primair
“Het ontwikkelprogramma Control is een aanrader voor elke Controller die serieus met het vak bezig is en vorderingen wil maken in zijn of haar ontwikkeling.”

Jurrien Doelens

Manager Bedrijfsvoering - Inholland