Trends dwingen ons sneller te leren en slimmer te regelen

GLOBALISERING

Globalisering

Omvat migratie en vergrijzing, de transformatie van productie- naar kenniseconomie, grenzeloze concurrentie, het gevaar van deflatie en de roep om visie en leiderschap van afzonderlijke landen. Globalisering raakt iedereen en ondermijnt onze welvaart uit het verleden. Het vraagt van ons sneller te opereren en samen te werken, omdat we ons ware potentieel zullen moeten overtreffen.

KLIMAATVERANDERING

Klimaatverandering

Er staat klimatologisch enorm veel op het spel. Alle ecologische en sociaal economische trends die het klimaat beïnvloeden, ontwikkelen zich exponentieel. Onze toekomst zal worden bepaald door wat we in deze tijd wel of niet goed doen. Niet alleen voor onze sociale en economische systemen, maar voor ål het leven op aarde. Een uitdaging met ongekende omvang en tijdsdruk.

TECHNOLISERING

Technolisering

De snel toenemende capaciteit van microchips is de driver achter de enorme opmars van technologie. Zoals de digitale transformatie, robotisering, Big Data, BI, blockchain, artificial intelligence, internet of things, nano- en bio-technologie, smart society, etc. Organisaties moeten de kansen die worden geboden door nieuwe technologie benutten om dingen slimmer, sneller en beter te doen.

Bepaal waar je organisatie op uit is

Bepaal waar je organisatie op uit is

Als snel héél snel wordt en de organisatie niet weet waar ze voor staat, wordt ze traag en gedesoriënteerd. Het in lijn brengen van alle ondersteunende activiteiten met de bedoeling van de organisatie, motiveert medewerkers en helpt hen om hieraan succesvol bij te dragen.

Vergroot je inzichten door sneller te leren

Vergroot je inzichten door sneller te leren

De tijd van statische stabiliteit ligt achter ons. We moeten daarom onze tools en organisaties opnieuw ontwerpen. Zodanig dat ze ons helpen om optimaal te presteren in een nieuwe staat van constante destabiliteit. Het is net als het rijden op een fiets, zolang je vooruit blijft bewegen, is het prima te doen.

Creeer waarde door slimmer te regelen

Creeer waarde door slimmer te regelen

De tijd van statische stabiliteit ligt achter ons. We moeten daarom onze tools en organisaties opnieuw ontwerpen. Zodanig dat ze ons helpen om optimaal te presteren in een nieuwe staat van constante destabiliteit. Het is net als het rijden op een fiets, zolang je vooruit blijft bewegen, is het prima te doen.

HET DRAAIT OM RELEVANTE WAARDECREATIE


Vaak is er sprake van een suboptimale aansluiting tussen primaire processen en Business Control. 
Producten en diensten worden niet gebruikt omdat ze weinig toevoegen of te gecompliceerd zijn geworden.
Het gaat erom dat Business Control proposities perfect inspelen op de specifieke behoeften van dat moment.

 

Bepaal waar je organisatie op uit is

Bepaal waar je organisatie op uit is

Als snel héél snel wordt en de organisatie niet weet waar ze voor staat, wordt ze traag en gedesoriënteerd. Het in lijn brengen van alle ondersteunende activiteiten met de bedoeling van de organisatie, motiveert medewerkers en helpt hen om hieraan succesvol bij te dragen.

Vergroot je inzichten door sneller te leren

Vergroot je inzichten door sneller te leren

Iedere organisatie moet eraan werken om wendbaarder te worden, bereid te zijn snel te experimenteren en te leren van fouten. Business Control moet maximaal ondersteunen en steeds durven heroverwegen op welke wijze zij het primaire proces in een snel veranderende maatschappij het beste kan dienen.

Creëer waarde door slimmer te regelen

Creëer waarde door slimmer te regelen

De tijd van statische stabiliteit ligt achter ons. We moeten daarom onze tools en organisaties opnieuw ontwerpen. Zodanig dat ze ons helpen om optimaal te presteren in een nieuwe staat van constante destabiliteit. Het is net als het rijden op een fiets, zolang je vooruit blijft bewegen, is het prima te doen.

HOE WIJ BUSINESS CONTROL ADVISEREN ÉN BEGELEIDEN

De omstandigheden waarin Business Control moet presteren veranderen snel. Hiervoor zijn ander gedrag en een pragmatische aanpak nodig.
Daarom bieden we een integrale aanpak 'Adaptief Business Control'. Met voorbeeld Business Controllers die de zaak in beweging krijgen, in combinatie met 
workshops, sessies en trainingen voor Controllers en teams. Zo maximaliseren we de toegevoegde waarde voor het primaire proces en houden we de vaart erinn.

DEFINITIE ADAPTIEF BUSINESS CONTROL

Business Control die zich zó aan de veranderende omgeving aanpast, dat het de slagingskans van de organisatie vergroot.

 

Adaptief Business Control - Workshop

Adaptief Business Control - Workshop

Deze Workshop organiseren we een aantal keer per jaar in Amsterdam, voor organisaties in de zorg, het onderwijs en overheden

DoelgroepBusiness Control managers die willen weten hoe ze met hun teamleden de 'stap naar voren' kunnen maken.
BedoelingIllustreren van de aanleiding en urgentie om adaptief te werken, hoe dit kan en welke voordelen dit oplevert
MethodeEen 'amuse' waarin we kort en krachtig relevante trends en adaptieve methodieken en -tools aanstippen om hierop in te kunnen spelen.
OpbrengstNa de Workshop weet je hoe je de organisatie op effectieve wijze kunt ondersteunen richting de toekomst. Gericht op strategie en de impact van relevante trends op jouw organisatie. Je weet hoe je bedoeling en primaire processen centraal kunt zetten om outside-in waarde te creëren voor de business.
Adaptief Business Control - Sessies

Adaptief Business Control - Sessies

 Interactieve praktijksessies organiseren we op afroep en op locatie bij organisaties in de zorg, het onderwijs en overheden.

DoelgroepBusiness Controllers en ambitieuze teamleden die gericht willen werken aan zeer specifieke uitdagingen via onze adaptieve aanpak.
BedoelingAanleren van ander gedrag en methodieken met focus op één specifiek praktijkthema, waardoor je deze effectiever kunt aanpakken.
MethodeEen op de organisatie afgestemde sessie van één dagdeel met kennisoverdracht en praktijkoefeningen. Zowel op het gebied van organisatiecultuur als -structuur.
OpbrengstNa een praktijksessie kun je de organisatie op effectieve wijze ondersteunen binnen zeer specifieke praktijkthema's. Zoals tijd creëren voor verbetering, missie en visie formuleren, waardeproposities ontwerpen, klantgesprekken voeren als adviseur, organisatie business model visualiseren, lean innoveren etc.
Adaptief Business Control - Training

Adaptief Business Control - Training

Deze interactieve Training organiseren we op afroep en op lokatie bij organisaties in de zorg, het onderwijs en overheden.

DoelgroepBusiness Controllers en ambitieuze teamleden die meer effectiviteit willen bereiken als gelijkwaardige Business-Partner.
BedoelingAanleren van ander gedrag en methodieken met focus op praktijkthema's, waardoor het team adaptief kan werken met de business
MethodeEen trainingsprogramma met intake, drie trainingsdagen en input via tussenliggende oefentijd en een oogstdag. De training duurt in totaal drie maanden.
OpbrengstNa afronding van de training beschik je over de kennis en vaardigheden om als gelijkwaardige Business-Partner jouw organisatie maximaal te ondersteunen. Je ontvangt een certificaat van Controlyse waarmee je jouw ontwikkeling op het gebied van Adaptief Business Control kunt aantonen.

AFAS implementeren én optimaliseren voor het MBO

Wij zijn de enige implementatiespecialist die aantoonbaar waarde creëert voor het primaire proces. Zoals het perfect kunnen aansturen van de onderwijsorganisatie,
het faciliteren van studenteninkoop, het beheersen van subsidietrajecten en alle andere support waaraan dringend behoefte is.

Organisatiesturing

Organisatiesturing

Organisaties moeten precies weten wat er speelt om te kunnen sturen. Meten = Weten. Daarom bieden we interactieve BI-tools, speciaal voor het onderwijs. Om ontwikkelingen van financiële gegevens van teams continu te monitoren. En zo alle managementbeslissingen perfect te kunnen onderbouwen.

Grip op subsidieprojecten

Grip op subsidieprojecten

Voor maximale grip op risicovolle subsidieprojecten, bieden we een speciale projectmodule. Deze biedt webbased urenverantwoording, verwerking van cofinanciering en het gedetailleerd registeren van project-begrotingen. Zo hebben teams financiële risico's snel in beeld en met het BI dashboard kunnen ze perfect sturen en verantwoorden.

Moderne studenten-inkoop

Moderne studenten-inkoop

Specifiek voor onderwijsprocessen bieden we een webshop waarmee studenten hun leermiddelen zelf kunnen bestellen bij aangesloten leveranciers. Ze betalen simpel met i-Deal of rekenen af in termijnen. Studenten zijn blij en teams houden meer tijd over voor goed onderwijs.

We hebben veel kennis van financiële processen en P&C producten in het MBO als basis voor professionele toepassingen van AFAS Financieel en AFAS HRM. We gebruiken twee Roadmaps waarlangs we implementaties en optimalisaties uitvoeren. Naast maximale meerwaarde streven we naar volledige ontzorging van opdrachtgevers.

 

Organisatiesturing

 

Briefen

We starten met het afstemmen en vaststellen van:

 • De veranderende omgeving
 • De gezamenlijke bedoeling
 • De bijdragen van het systeem
 • De impact op de organisatie

 

Ontwerpen

Op basis hiervan richten we een projectorganisatie in met:

 • Stuurgroep
 • Projectleider
 • Projectgroep
 • Klankbordgroep

De Stuurgroep stelt een Programma van Eisen op en de Projectleider een Projectplan met:

 • Scope
 • Planning
 • Rollen
 • Budget
 • Risico’s
 • Koppelingen


Ontwikkelen

We werken structuren uit voor rekeningschema, balans, vaste activamodule, kostenplaatsen-structuur, projectadministratie, informatie-/rapportagewensen.

Inclusief management-wensen.

We maken koppelingen met andere systemen, zoals salarisadministratie, inkoopsystemen, scansoftware voor facturen, documenten-generator en leerlingenadministratie.

We vullen de basisinrichting van het pakket zoals bijvoorbeeld gegevens voor rekening-schema, kosten-plaatsen. kostendragers, btw, vpb, autorisaties, workflows etc. 

We ontwikkelen een conversieplan en zetten gegevens over naar het nieuwe systeem, zoals openstaande verplichtingen, debiteuren, crediteuren, activa en lopende projecten.

We testen alle processen en lossen issues op vóórdat we live gaan.

 

Trainen en communiceren

We bieden medewerkers een training en instructies aan, opdat ze begrijpen hoe ze de nieuwe tools kunnen gebruiken.

Het voormalige systeem blijft actief tot afronding van het boekjaar en de data blijft enkele jaren beschikbaar.

Grip op subsidieprojecten

 

Interactieve Business Intelligence

Specifiek voor het onderwijs ontwikkelen we interactieve dashboards en rapportages.

Het doel is onderwijsteams te ontwikkelen door hun financiële gegevens te monitoren.

Als basis voor optimale support bij het nemen van beslissingen door het management.

We zijn specialist in het gebruik van Microsoft Power BI. Een veilige en krachtige business intelligence oplossing.

We beschikken hierbij over een standaard set voor het onderwijs, voorzien van een specifieke interface voor AFAS.

Het aantal te koppelen databronnen is ongekend groot met indrukwekkende visualisatie-mogelijkheden.

Dashboards en rapportages zijn niet alleen écht up-to-date, maar ook nog eens beschikbaar op allerlei devices via de standaard office 365 infrastructuur.

De beschikbare data vanuit de BI-tool gebruiken we als waardevolle input voor het doorvoeren van verbeteringen in het optimalisatieproces.

Moderne studenten-inkoop

 

Meten

We ontdekken nieuwe kansen op verbeteringen door te luisteren naar gebruikers en belanghebbenden via korte vraaggesprekken.
Wat proberen zij met het systeem te bereiken? Waar lopen ze hierbij tegenaan? Waar zouden ze blij van worden? Wat heeft prioriteit?

We putten hierbij ook uit onze specifieke onderwijservaring en best practices met procesverbeteringen.

 

Leren

Op basis van de verkregen inzichten leren we hoe en wat we aan het systeemontwerp kunnen verbeteren. Bijvoorbeeld door proceswijzigingen of implementatie van nieuwe tools, zoals:

 • Purchase to Pay proces
 • Module voor subsidieprojecten
 • Invoeren contractenregister
 • Webshop voor leermiddelen 
 • Declaraties verbijzonderen
 • BI-rapportage tool

 

Verbeteren

We adviseren verbeteringen geprioriteerd en op de meest simpele wijze (lean) door te voeren.

Zo voorkomen we dat we de aansluiting met de organisatie en gebruikers verliezen.

Gewenste verbeteringen lichten we toe aan de Klankbordgroep en worden door de Projectleider vastgesteld.

ICT en leverancier(s) voeren de technische implementatie uit, aangestuurd door de Projectleider.

We testen de verbeteringen en lossen issues op vóórdat we live gaan.

 

Trainen en communiceren

We bieden medewerkers een training en instructies aan, opdat ze begrijpen hoe ze de verbeterde tools kunnen gebruiken.

Ook informeren we de organisatie over het verbeterde systeem en de voordelen.

We blijven luisteren naar gebruikers.
Wat proberen zij met het verbeterde systeem te bereiken? Waar lopen ze nu tegenaan? Waar zouden ze blij van worden? Wat heeft prioriteit?

Zo ontstaat een lean en cyclisch optimalisatieproces waardoor we maximale waarde creëren voor de organisatie.

GOEDE PRAKTIJKVOORBEELDEN

Dit zijn organisaties die diensten van Business Control perfect laten aansluiten op veranderende behoeften vanuit primaire processen. 

Via DETACHERING van onze Business Controllers én TRAINING van hun eigen Business Control team. 

MENINGEN EN ERVARINGEN

CONTACT

Business Controller nodig? Of advies over Adaptief Business Control of Implementaties? Laat het ons weten!  

Direct een antwoord nodig?  Bel 020 - 261 24 99.